This Page

has moved to a new address:

Ekscentryczny Parowar: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wokół Ciała" i mój referat dotyczący 'selfie'

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service